اخبار

نشست هم اندیشی فعالان گردشگری الکترونیکی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
چالش کسب و کار‌های اینترنتی گردشگری در یک هفته گذشته و تشریح اقدامات انجام شده از سوی جامعه گردشگری الکترونیکی
ششمین همایش بین المللی دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری با حمایت جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برگزار می گردد.
هند میزبان رسمی روز جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۹ ازسوی سازمان جهانی گردشگری انتخاب ومعرفی شد.
دبیرجامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری آغاز کرده اند وازمشاغلی دیگر به این حوزه واردشده اند هشدارداد که به بهانه های کار آفرینی وتکنولولوژی درصنعت گردشگری به فضای کسب وکار فعالان و ذی نفعان این صنعت آسیب نرسانندوموجبات تعطیل شدن مراکزفعال نشوند.
قسم به قلم و آنچه از عطر نوشتن می تراود؛ به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید.روز خبرنگار را به  نگهبانان ،سخت کوشان و خستگی ناپذیران عرصه خبر بویژه به تلاشگران حوزه میراث فرهنگی،هنرهای دستی و گردشگری تبریک وشادباش عرض نموده،توفیق روزافزونتان ...
در سومین جلسه هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گزارش عملکرد وانتخاب هیئت رئیسه آنها مطرح گردید
در جهان امروز، صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع سود آور و کارآفرین در کشورها است.
با حضور اکثریت اعضاء جامعه برگزار شد.

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1398/03/30

امضا توافق نامه همکاری میان" تورساپ"اتحادیه شرکتهای مسافرتی ترکیه و جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
*حسن تقی زاده انصاری رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
به اقدامات غیر قانونی اتحادیه های نظام صنفی در کسب و کار های مجازی

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1397/11/21