مقالات

چکیده:در سال‌های اخیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌ویژه فضای مجازی، صنعت گردشگری جهان را به‌طورکلی متحول ساخته و باعث شده که این صنعت به یکی از بزرگ‌ترین صنعت‌های جهان تبدیل شود. این تأثیرگذاری دگرگونی های زیادی را در صنعت گردشگری پدید آورده است ازاین‌رو پژوهش حاضر ...

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1400/07/21

بازاریابی دیجیتال

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/06/15

تکنیک های تبلیغ اینترنتی

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/06/15

تکنیک های تبلیغ اینترنتی

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/06/04

تکنیک های تبلیغ اینترنتی

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/06/04

تکنیک های تبلیغ اینترنتی

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/06/04

اصطلاحات بازاریابی دیجیتال

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/06/01

اصطلاحات بازاریابی دیجیتال

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/06/01

روندهای صنعت گردشگری

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/05/29

گردشگری

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/05/26

روندهای دیجیتال

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/05/20

بازاریابی دیجیتال

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/05/15

نحوه فعالیت سالم در فضای مجازی

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1399/05/13