آخرین اخبار / مشاهده همه ...

گشایش سمپوزیوم یک قرن گردشگری ایران بادعوت از وزیر گردشگری؛

سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران رکوردار برگزاری نشست های علمی باسخنرانی ۱۲۰نفرازاستادان ومتخصصان دروبینارهای پیش سمپوزیوم شد.

// ادامه مطلب
همزمان با هفته گردشگری برگزار می‌گردد: سومین سلسله وبینارهای پیش‌سمپوزیوم ملی یکصدسال گردشگری ایران

همزمان با هفته گردشگری برگزار می‌گردد: سومین سلسله وبینارهای پیش‌سمپوزیوم ملی یکصدسال گردشگری ایران

در این سلسله وبینارها، سیر تحولات تاریخی یک‌صد سال گذشته، بررسی وضع موجود، و ارائه راهکار و چشم‌انداز آینده توسط اساتید و کارشناسان در این حوزه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت:

// ادامه مطلب
شعار روزجهانی گردشگری باتوجه به بحران اپیدمی گویای چیست؟

شعار روزجهانی گردشگری باتوجه به بحران اپیدمی گویای چیست؟

چرا رشد فراگیر در گردشگری اهمیت دارد؟ *دکترحسن تقی زاده انصاری کارشناس وبنیانگذار کسب و کارهای نوین در گردشگری

// ادامه مطلب
دومین سلسله وبینارهای پیش‌سمپوزیوم یکصدسال گردشگری ایران با همکاری دبیرخانه و کارگروه‌های سمپوزیوم برگزار می‌گردد:

مختصری درباره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

اهداف تشکیل جامعه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی دست اندرکاران گردشگری الکترونیکی که خود متضمن توسعه و رونق صنعت گردشگری و تقویت بنیان اقتصادی کشور می باشد، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اهداف زیر تشکیل گردید:   1: مطالعه، مشاوره و ارائه استانداردهای فنی و تخصصی، تهیه روش ها و آئین نامه ها در حوزه گردشگری الکترونیک با هماهنگی مراکز ...

مجله الکترونیکی / مشاهده همه ...