درباره ما

اهداف تشکیل جامعه

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی وبهبود وضع اقتصادی و اجتماعی دست اندرکاران گردشگری الکترونیکی که خود متضمن توسعه و رونق صنعت توریسم و تقویت بنیان اقتصادی کشور می شود جامعه گردشگری الکترونیکی ایران تشکیل گردید

 

1: مطالعه ، مشاوره و ارائه استانداردهای فنی و تخصصی ، تهیه روش ها و آئین نامه ها در حوزه گردشگری الکترونیک با هماهنگی مراکز زیربط.

2: تهیه و ارائه برنامه های ساماندهی و توسعه تجارت الکترونیکی گردشگری در کشور با هماهنگی و مجوز مراجع ذیربط.

3: ارائه نشان ویژه برای اعضایی که طبق استانداردهای فنی در محیط اینترنت به گردشگری الکترونیک اشتغال دارند.

4: همکاری در نظارت های فنی بر فعالیت های کلیه مراکز خدمات گردشگری که در حوزه گردشگری الکترونیک به فعالیت مشغول می باشند.

5: رسیدگی به اختلافات فی مابین اعضاء و مشتریان و مراکز خدمات گردشگری و برقراری ارتباط مناسب با اعضای جامعه و جلوگیری از فعالیت های موازی که باعث زیان و خسارت برای اعضاء و یا گردشگری می گردد.

6: دفاع از اعضاء در محاکم قانونی و تعامل با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی برای حفظ حقوق اعضاء.

7: انجام مطالعات لازم در خصوص توسعه کیفی و کمی گردشگری الکترونیک.

8: حضور در مجامع بین المللی به نمایندگی از فعالان گردشگری الکترونیک.

9: برگزاری سمینارها و نمایشگاه های تخصصی و برنامه های آموزشی و پژوهشی در محدوده وظایف جامعه.

10: تهیه و ارائه طرح های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه فعالیت های جامعه.

11: ارائه مشاوره به اعضاء در زمینه های مورد نیاز در حوزه گردشگری الکترونیک.

12: ایجاد ارتباط و هماهنگی مابین اعضاء جامعه و موسسات ، نهادها ، دستگاه ها و شرکت ها.

13: تبلیغات ، اطلاع رسانی و معرفی خدمات اعضاء به یکدیگر و سایرین در راستای توسعه و فرهنگ سازی گردشگری الکترونیکی.