اخبار

دبیرجامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری آغاز کرده اند وازمشاغلی دیگر به این حوزه واردشده اند هشدارداد که به بهانه های کار آفرینی وتکنولولوژی درصنعت گردشگری به فضای کسب وکار فعالان و ذی نفعان این صنعت آسیب نرسانندوموجبات تعطیل شدن مراکزفعال نشوند.
قسم به قلم و آنچه از عطر نوشتن می تراود؛ به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید.روز خبرنگار را به  نگهبانان ،سخت کوشان و خستگی ناپذیران عرصه خبر بویژه به تلاشگران حوزه میراث فرهنگی،هنرهای دستی و گردشگری تبریک وشادباش عرض نموده،توفیق روزافزونتان ...
در سومین جلسه هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گزارش عملکرد وانتخاب هیئت رئیسه آنها مطرح گردید
در جهان امروز، صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع سود آور و کارآفرین در کشورها است.
با حضور اکثریت اعضاء جامعه برگزار شد.

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1398/03/30

امضا توافق نامه همکاری میان" تورساپ"اتحادیه شرکتهای مسافرتی ترکیه و جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
*حسن تقی زاده انصاری رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
به اقدامات غیر قانونی اتحادیه های نظام صنفی در کسب و کار های مجازی

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1397/11/21

انتصاب جناب دکتر علیرضا تهرانی بسمت مشاور هوشمندسازی مراکز اقامتی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران  ...
حضور گسترده شرکت های مطرح در کسب و کار های الکترونیکی گردشگری و فناوری اطلاعات در سالن 40
آقای اشکان بروج مدرس گردشگری بعموان دبیر کارگروه استارت آپ های گردشگری جامعه گزدشگر الکترونیکی ایران انتخاب شده است. ...
جامعه گردشگری الکترونیکی ایران حامی نمایشگاه

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1397/09/01