اخبار

دیدار وگفتگوی هیئت مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران باهیئت رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن اصفهان
اولین نشست هم اندیشی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران با فعالین گردشگری الکترونیکی آذربایجان شرقی با حضور هیئت مدیره جامعه
اولین نشست هم اندیشی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران با فعالین گردشگری الکترونیکی فارس
اولین ماراتن بین المللی گردشگری الکترونیک
تعیین مسئولین نمایندگی وشعبه جامعه در استان اصفهان
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
ششمین نشست شورای سیاستگذاری صنعت گردشگری عصر دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ با حضور دکتر مونسان وزیرگردشگری برگزار شد.
درخانه بمانیم وآنلاین سفرکنیم. باهدف کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
دیداروگفتگوی رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران بادکترطالبیان
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراتب ثبت «جشن سده» در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس را به 31 استاندار کشور ابلاغ کرد.