اخبار

جامعه گردشگری الکترونیکی شعبه اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان حمایت تشکلهای گردشگری استان برگزار می‌کند؛

جامعه گردشگری الکترونیکی شعبه اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان حمایت تشکلهای گردشگری استان برگزار می‌کند؛

جامعه گردشگری الکترونیکی شعبه اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان حمایت تشکلهای گردشگری استان برگزار می‌کند؛

وبینار ظرفیت‌ها و چالش‌های گردشگری سلامت ایران در شرایط کرونا

آشنایی با رویه‌های معمول  گردشگری سلامت

سخنران: دکترمحمدپناهی

 رییس کمیته گردشگری سلامت جامعه گردشگری الکترونیکی

دبیر اسبق شورای راهبری گردشگری سلامت کشور

دبیرکمیته گردشگری سلامت اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان تهران

رییس کمیته گردشگری سلامت انجمن علمی بازاریابی ایران

 یکشنبه 12 بهمن ۱۳۹۹

ساعت 14:30

لینک ورود به وبینار

https://webinar.eccim.com/ch/otagh173

625

نظرات کاربران

نظر شما