اخبار

هند؛ میزبان رسمی روز جهانی گردشگری ۲۰۱۹

هند؛ میزبان رسمی روز جهانی گردشگری ۲۰۱۹

هند میزبان رسمی روز جهای گردشگری در سال 2019 از سوی سازمان جهانی گردشگری انتخاب و معرفی شد.

مراسم امسال روز جهانی گردشگری در تاریخ 27 سپتامبر معادل 5 مهر ماه به میزبانی شهر دهلی نو برگزار خواهد شد.

شعار امسال روز جهانی گردشگری عبارت است از گردشگری و اشتغال،آینده ای بهتر برای همه

2047

نظرات کاربران

نظر شما