مقالات

فایل دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات بخش های گوناگون گردشگری

فایل دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات بخش های گوناگون گردشگری

فایل اول: دستورالعمل رائه خدمات حمل و نقل گردشگری

دانلود

فایل دوم: شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری

دانلود

فایل سوم: قانون توسعه صنعت ایرانگردی مصوب سال 1370

دانلود

 فایل چهارم: ضوابط معماري، ساختمانی و درجه بندي مهمانپذیرهاي سراسر کشور

دانلود

فایل پنجم: دستورالعمل تخصص کد شناسه ملی تاسیسات گردشگری

دانلود

فایل ششم: استاندارد کیفیت خدمات گردشگری

دانلود

فایل هفتم: دستورالعمل صدور کارت، شرح وظایف و تحلیل گزارش های ناظرین

دانلود

فایل هشتم: شیوه نامه صدور مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی

دانلود

فایل نهم: دستورالعمل اجرایی ساماندهی خانه-مسافر

دانلود

فایل دهم: نحوه تعیین و تایید نام در تاسیسات گردشگری

دانلود

فایل یازدهم: شرح مشخصات و ضوابط ساخت اقامتگاه بومگردی

دانلود

فایل دوازدهم: شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی

دانلود

فایل سیزدهم: شرح ارائه خدمات، مشخصات فنی و درجه بندی واحدهای بین راهی

دانلود

تاریخ خبر : 1399/05/26

نویسنده : گردآورنده؛ جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

1971

نظرات کاربران

نظر شما