اخبار

اولین نشست هم اندیشی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران با فعالین گردشگری الکترونیکی آذربایجان شرقی با حضور هیئت مدیره جامعه

اولین نشست هم اندیشی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران با فعالین گردشگری الکترونیکی آذربایجان شرقی  با حضور هیئت مدیره جامعه

اولین نشست هم اندیشی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران با فعالین گردشگری الکترونیکی آذربایجان شرقی  با حضور هیئت مدیره جامعه،معاون گردشگری استان ورئیس کمیته گردشگری اتاق بازرگانی تبریز در هتل شهریار تبریز ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸و راه اندازی شعبه جامعه در استان آذربایجان شرقی

2180

نظرات کاربران

نظر شما