اخبار

در مرکز ملی فضای مجازی میز گردشگری الکترونیکی تشکیل می شود

در مرکز ملی فضای مجازی میز گردشگری الکترونیکی تشکیل می شود

به منظور کمک به روند بهبودفعالیت های مجاز ی گردشگری میز گردشگری الکترونیک درمرکز ملی فضای مجازی راه اندازی می شود..

نشست هم اندیشی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با شورای عالی فضای مجازی با حضور فیروزآبادی دبیرشورای عالی فضای مجازی ،خداوردی معاون کسب وکارمرکزملی،حسن تقی زاده انصاری رئیس هیئت مدیره جامعه، حسین زاده دبیرواعضای هیئت مدیره ومدیران کارگروههای جامعه، فعالان کسب وکارهای الکترو نیکی گردشگری، رفیعی شاد رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران وخورشیدسوارمشاورفناوری وزیرمیراث فرهنگی وگردشگری برگزارشد.
دراین نشست صمیمانه،چالشها وراهکارهای حوزه های مختلف گردشگری مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت ومقررشد بمنظور کمک به روند بهبودفعالیت های مجازی گردشگری میز گردشگری الکترونیک درمرکز ملی فضای مجازی راه اندازی شود وموضوعات مختلف مرتبط در دستور کاربرای پیگیری قرارگرفت.
روابط عمومی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

910

نظرات کاربران

نظر شما