اخبار

اعتراض شدید رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

 اعتراض شدید رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران گفت طی نامه ای به وزیر صنعت و معدن و تجارت و نیز  معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام نمود در تاریخ  07/11/97 تشکلی بنام " اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی " فراخوان راه اندازی کارگروه گردشگری الکترونیک  جهت ارائه مجوز به شرکتهای فعال در حوزه گردشگری الکترونیک  را مستند به مصوبه هیات عالی مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و اتاق اصناف، اعلام نموده است و با برخی از شرکت های فعال در صنعت گردشگری مکاتباتی داشته است.
که باستناد :
 - الف: قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370
- ب: قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/82
- ج: ماده 3 تصویب نامه هیئت وزیران به شماره  75791/51001 ه مورخ 11/6/94
- د: بند الف ماده 98 قانون برنامه ششم
فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی خارج است و در بند  2 ماده 98 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، تصریح شده است که تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین ومقررات بخش صنعت گردشگری باستثنای معافیتهای مالیاتی بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است.
در این رابطه می توان به تعارض بند ب مصوبه مورخ 19/2/95 هیات عالی نظارت بر اصناف کشور در خصوص شمول فعالیت مراکز وتاسیسات گردشگری به قانون نظام صنفی و متعاقب آن ابطال این مصوبه در جلسه مورخ 11/7/96 دیوان عدالت اداری اشاره نمود. لذا ورود اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف به کسب و کار های گردشگری غیر قانونی است.
لازم به ذکر است که لزوم ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در حوزه گردشگری از سنوات گذشته دغدغه مدیران ارشد سازمان متبوع و نیز فعالان گردشگری و فناوری اطلاعات بوده که نتیجه آن تاسیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک ایران و با تایید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری می باشد.
این جامعه در راستای اهداف تعیین شده و براساس اساسنامه خود و با عنایت به توافق نامه فی ما بین سازمان و جامعه و عضویت فعالان این عرصه، تلاش و فعالیتهای بسیاری را برای بسط و توسعه گردشگری الکترونیک در کشورنموده و با تشکیل کارگروه های تخصصی و نشستها و نیز همایشهای ویژه گردشگری الکترونیک  با اکثر سازمان های مرتبط توافقات و نشست های مشترکی دارد و بگونه ای که این جامعه برای اکثر اصناف و فعالان پر سابقه صنعت گردشگری کاملا " شناخته شده میباشد .
علیهذا، باتوجه باینکه هر روزه شاهد تشکیل انجمن ها و اتحادیه هاو .... مختلف در خصوص فناوری اطلاعات و فضای مجازی می باشیم ، که نمونه آن راه اندازی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و در کنار آن اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی هر دو در سال 96 می باشد و جذابیت این صنعت حضور تشکلهای نو ظهور و غیر مرتبط می باشیم، لذا خواهشمند است به نحو مقتضی ضمن رسیدگی و جلوگیری از ورود غیر قانونی اتحادیه ها و صنوف مذکور جلوگیری بعمل آید تا از موازی کاری و بروز اغتشاش و سرگردانی در این حوزه جلوگیری بعمل آید.
جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، آمادگی  کامل خود را برای انجام کلیه اقدامات اجرایی، نظارت، پاسخگویی ، پیگیری رفع مشکلات و حمایت از فعالان عرصه گردشگری الکترونیک با هماهنگی سازمان متبوع پس از تفویض اختیار اقدامات اجرایی بیش از گذشته  اعلام می نماید .                                                                                      
 
                                            روابط عمومی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

تاریخ خبر : 1397/11/21

2111

نظرات کاربران

نظر شما