اخبار

دبیر کارگروه استارت آپ های گردشگری جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

دبیر کارگروه استارت آپ های گردشگری جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

آقای اشکان بروج مدرس گردشگری بعموان دبیر کارگروه استارت آپ های گردشگری جامعه گزدشگر الکترونیکی ایران انتخاب شده است.

منبع : دفتر فنی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

2405

نظرات کاربران

نظر شما