اخبار

دومین سلسله وبینارهای پیش‌سمپوزیوم یکصدسال گردشگری ایران با همکاری دبیرخانه و کارگروه‌های سمپوزیوم برگزار می‌گردد:

دومین سلسله وبینارهای پیش‌سمپوزیوم یکصدسال گردشگری ایران با همکاری دبیرخانه و کارگروه‌های سمپوزیوم برگزار می‌گردد:

سیر تحول تاریخی نوشیدنی در فرهنگ ایران
زمان: شنبه 30 مرداد، ساعت 14 الی 16
نقش آموزشهای مهارتی در توسعه گردشگری با نگاهی به سیر تاریخی
زمان: شنبه 30 مرداد، ساعت 16 الی 18
سیر تاریخی نوآوری در گردشگری
زمان: شنبه 30 مرداد، ساعت 18 الی 20
دومین وبینار سیر تاریخی هتلها و مراکز اقامتی
زمان: یکشنبه 31 مرداد، ساعت 12 الی 14
دومین وبینار سیر تاریخی خوراک، غذا، نوشیدنی و رستوران
زمان: یکشنبه 31 مرداد، ساعت 14 الی 16
دومین وبینار سیر تاریخی گردشگری فرهنگی، زیارتی، طبیعتگردی و ورزشی
یکشنبه 31 مرداد، ساعت 16 الی 18
لینک ورود به وبینار
tourismsymposium.ir/webinar

268

نظرات کاربران

نظر شما