اخبار

سلسله نشست های تخصصی گردشگری سلامت

 سلسله نشست های تخصصی گردشگری سلامت

سلسله نشست های تخصصی گردشگری سلامت

بخش دوم: نقش بازاریابی

علمی در توسعه گردشگری سلامت ایران
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰

سخنران:

دکتر محمد پناهی

دبیر اسبق شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور

دبیر کمیته گردشگری سلامت میراث فرهنگی استان تهران

رییس کمیته گردشگری سلامت جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

رییس کمیته گردشگری سلامت انجمن علمی بازاریابی ایران

برای ورود به وبینار روی لینک زیر کلیک فرمایید
http://webinar.eccim.com/ch/otagh173

331

نظرات کاربران

نظر شما