مقالات

اخلاق در فضای مجازی (بخش چهارم)

اخلاق در فضای مجازی (بخش چهارم)

تناسب گروه با نیاز و مشکلات جامعه

 بسیار به جا و مناسب است گروه‌هایی که تشکیل می‌شوند، فقط برای سرگرم کردن کاربران نباشد، بلکه در صدد برطرف کردن مشکلی از جامعه باشند، یا آگاهی مخاطبان خویش را نسبت به یک موضوع افزایش دهند، اما متأسفانه برخی از گروه‌ها هیچ گونه کارآیی ندارند و فقط وقت با ارزش کاربران را هدر می‌دهند.

 

ایجاد گروه اجتماعی

 افرادی که در شبکه‌های اجتماعی اقدام به تشکیل گروه و کانال می‌کنند دارای وظایفی هستند، مانند:
1) انتخاب نام مناسب برای گروه و کانال
2) تبیین دقیق اهداف تشکیل گروه
3) حرکت در جهت اهداف گروه
4) نحوه عضوگیری

 

عضو کردن افراد با اجازه آنها

 ادب اخلاقی و اجتماعی حکم می‌کند که برای عضو کردن افراد در گروه‌ها یا کانال‌ها از آنها اجازه گرفته شود و در صورت تمایل، آنها را عضو کنیم چون این کار سبب انتشار نام و هویت اشخاص می‌شود، درحالیکه ممکن است این افراد به این کار راضی نباشند.

تاریخ خبر : 1399/05/13

نویسنده : مصطفی محمودی

596

نظرات کاربران

نظر شما