اخبار

اولین نشست هم اندیشی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با فعالین گردشگری الکترونیکی استان اصفهان

اولین نشست هم اندیشی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با فعالین گردشگری الکترونیکی استان اصفهان

اولین نشست هم اندیشی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با فعالین گردشگری الکترونیکی استان اصفهان در هتل آسمان اصفهان ۱۸دی ماه ۱۳۹۸ باحضور هیئت مدیره جامعه، مدیرکل آموزش ومطالعات وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،معاون گردشگری وسرمایه گذاری استان،دبیرکمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان ورئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهراصفهان تشکیل وپیرامون مسایل جاری وهم افزایی فعالان و راه اندازی شعبه جامعه در استان اصفهان تبادل نظرگردید.

1541

نظرات کاربران

نظر شما