اخبار

نشست هم اندیشی فعالان گردشگری الکترونیکی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

نشست هم اندیشی فعالان گردشگری الکترونیکی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

نشست هم اندیشی فعالان گردشگری الکترونیکی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

با همکاری کمیته کسب و کار های نوین گردشگری اتاق و جامعه گردشگری ایران

 

213

نظرات کاربران

نظر شما