اخبار

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه های تازه وارد به صنعت گردشگری

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه های تازه وارد به صنعت  گردشگری
دبیرجامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری آغاز کرده اند وازمشاغلی دیگر به این حوزه واردشده اند هشدارداد که به بهانه های کار آفرینی وتکنولولوژی درصنعت گردشگری به فضای کسب وکار فعالان و ذی نفعان این صنعت آسیب نرسانندوموجبات تعطیل شدن مراکزفعال نشوند.
 
 به گزارش روابط عمومی  جامعه گردشگری  الکترونیکی ایران،تقی حسین زاده  گفت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت های تکنولوژی ودانش بنیان تغییر کرده با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز، مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خریدِوفروش دیگری برقوانین ومقرراتی استوار است، که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است.
 
او ادامه داد: تغییرفعالیت های سنتی گردشگری به فعالیت های آنلاین فعلی یک ضرورت محسوب می شود اما؛ این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود.
 
حسین زاده: با توجه به ضرورت رقابت حرفه ای سامانه های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل وبلیط پرواز گفت: صنعت گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتماد سازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بویژه سامانه ها، با فعالیت چند ساله توانسته اند به این مهم دست یابند.
 
دبیرجامعه گردشگری الکترونیکی ادامه داد: ورود اشخاص وموسساتی که وجوه سرگردان رابه بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می کنندو با حراج های بی ضابطه و زیر فروشی زمینه های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم  کرده وموجب اخلال درکسب کار گردشگری می شوند برکسی پوشیده نیست.
 
او همچنین گفت: لذاجامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار وتذکربه مراکز یادشده،در راستای صیانت از حقوق اعضا وفعالان این عرصه، درصورت مشاهده رفتار غیرحرفه ای هرسامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی وذی ربط منعکس وتاحصول نتیجه پی گیری میکند.
 
روابط عمومی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

2272

نظرات کاربران

نظر شما