اخبار

توسعه تجارت الکترونیکی گردشگری ایران وترکیه

 توسعه تجارت الکترونیکی گردشگری ایران وترکیه
توافق نامه همکاری  توسعه تجارت الکترونیکی گردشگری مابین اتحادیه تورساپ و جامعه گردشگری الکترونیکی ایران در راستای استفاده از تجارب وظرفیتهای فضای مجازی گردشگری دوکشور برای اطلاع رسانی جذابیتهاو شگفتیهای گردشگری و درنتیجه توسعه ورونق ان
امروز در استانبول با حضور آقای فیروز باگلی کایا رئیس اتحادیه تورساپ ترکیه ودکترحسن انصاری رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به امضا رسید.
 
به گزارش روابط عمومی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، دکترحسن تقی زاده انصاری رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گفت:درحاشیه همایش معرفی توانمندیهای گردشگری ایران درترکیه که در سالن اجلاس اتحادیه تورساپ به همت شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو وباحضور مدیران شرکتهای مطرح گردشگری ترکیه برگزارشد، نشست تخصصی بررسی همکاریهای گردشگری ایران و ترکیه بابهره گیری از تکنولوژی های سفر وافزایش همکاری های تجارت الکترونیکی برگزار و توافق نامه همکاری به امضای روسای دوتشکل رسید.
وی گفت: این توافق نامه همکاری در زمینه توسعه فعالیت ها و تکنولوژی های نوین خدمات سفر،همکاری و تعامل وتبادل اطلاعات برای ساماندهی فضای کسب و کار و بهره گیری از تجارب دو کشور،همچنین الگو برداری از روش های نوین سفر برای  افزایش آشنایی وشناخت گردشگران ترکیه ای از ایران وجذب بیشترآنان برای سفربه ایران باتوجه به تعلقات فرهنگی وسلایق گردشگران ترکیه ای وبا آسان سازی روشهای استفاده از محصولات و خدمات گردشگری دو‌کشور را شامل می‌شود.
 
انصاری افزود: ازانجائیکه کلیه آژانسهای مسافرتی ترکیه در اتحادیه تورساپ عضویت دارند واین اتحادیه نقش تعیین کننده ای درصنعت گردشگری ترکیه ایفا می کند.لذا همکاری مستمر با این اتحادیه می تواند سهم بسزایی در افزایش گردشگران با استفاده از فناورهای نوین الکترونیکی در کسب و کارهای گردشگری را فراهم کند،همچنین در راستای این توافق نامه ظرفیت های  سرمایه گذاری و گسترش همکاری میان بخش خصوصی دو کشور نیز افزایش می یابد.
 
رئیس جامعه‌گردشگری الکترونیکی ایران بیان کرد: تجارب کشورترکیه با بیش از ۱۶ میلیون گردشگر خروجی و بیش از ۴۰ میلیون گردشگر ورودی از یکسو و وجود علایق مختلف در گردشگران ترکیه ای به گردشگری فرهنگی ،ادبی وزیارتی ایران بویژه همچون عمر خیام،فردوسی و حاج بکتاش ولی ونیزشهر مقدس مشهدو بارگاه امام رضا(ع) و شهراردبیل که علاوه بر برنامه های کلاسیک گردشگری ایران در مردم ترکیه وجود دارد،ولی تبلیغات واطلاع رسانی کافی ازمقاصدسفرکشورمان برای مدیران شرکتهای مسافرتی ترکیه و مردم ترکیه ارایه نگردیده واین امر موجب رشد محدود سهم ایران ازگردشگران ترکیه است.
امیدواریم با تلاش مستمر دوتشکل در راستای این توافق نامه وبهره گیری ازظرفیتهای فراهم شده موجبات رضایتمندی بیشتر گردشگران ایرانی ازسفر به ترکیه و موجبات افزایش بیشتر گردشگران ترکیه همراه بارضایتمندی حداکثری به ایران گامی موثر باشد.
 

 

2012