اخبار

دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی هتلداری ایران

دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی هتلداری ایران

جامعه گردشگری الکترونیکی ایران حامی دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی هتلداری ایران

سوم تا پنجم اردیبشهت ماه سال 98

دعوت از فعالان، علاقمندان و اعضای محترم جامعه جهت دریافت غرفه و بازدید از نمایشگاه تخصصی هتلداری

2106

نظرات کاربران

نظر شما